OBSAH

I. FRANTIŠKÁNSKÉ KRONIKY A SVĚDECTVÍ

II. ZLATÁ SLOVA BRATRA JILJÍHO

III. DOKUMENTY ŘÍMSKÉ KURIE

IV. SV. KLÁRY SPISY A ŽIVOTOPISNÉ PRAMENY

V. DODATKY